Slide
آموزشی

کاربرد پروپیل پارابن

پروپیل پارابن با فرمول شیمیایی C10H12O3 یک ماده نگهدارنده پایدار و غیر فرآورده است که به طور طبیعی در برخی محصولات مانند جو ، دانه

ادامه مطلب »